Tư Vấn Trực Tuyến

Thời gian làm việc: thứ 2 - thứ 7
Buổi sáng: 08h - 12h
Buổi chiều: 14h - 20h

Hotline: 0906 031 297 - 0938 811 844 - 0906 031 296 - 0906 031 291

Các Chứng Nhận

Phiếu Giảm Giá

Labo

Tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy hành chính và nghiệp vụ Lab

Tổ chức bộ máy
- Đội ngũ nhân viên Lab hiện nay là 50 người
- Nhận thức sự phát triển của nền kinh tế  tri thức sẽ làm thay đổi phương thức hoạt động truyền thống của ngành Nha Khoa vì thế Lab đã xây dựng mô hình hoạt động dựa trên một tổ chức tập thể vững mạnh, chặt chẽ và hoàn thiện.

Tổ chức bao gồm các bộ phận:

1 - Bộ phận nghiên cứu học tập kỹ thuật
Là bộ phận tiên phong, nòng cốt của Lab. Bộ phận này luôn tiếp thu, học hỏi và trao đổi những kiến thức, trình độ kỹ thuật trong và ngoài nước.

2 - Bộ phận kỹ thuật chuyên môn
Bộ phận này chịu trách nhiệm kết hợp với Nha sĩ giải quyết các vấn đề kỹ thuật và kiểm tra sản phẩm, nhằm đem lại sản phẩm tốt nhất.

3 - Bộ phận kỹ thuật sản xuất
Thực hiện các chức năng về quản lý nhân sự, tổng hợp nhu cầu và lập kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nhân viên, kỹ thuật viên.

4 - Bộ phận kế toán vật tư

Quản lý nguồn vốn và quay vòng nguồn vốn hoạt động kinh doanh. Theo dõi tình hình, hỗ trợ và đáp ứng nhu cầu vật tư kịp thời cho phòng kỹ thuật

5 - phận Marketing – kinh doanh
Bộ phận này triển khai giới thiệu sản phẩm và lập kế hoạch kinh doanh. Giữ vững mối quan hệ với khách hàng, và phát triển hệ thống hỗ trợ sau bán hàng. Giữ vững mối quan hệ với khách hàng. Luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của Nha Sĩ.

Các tin trong danh mục này

Tháng vàng siêu khuyến mãi - Giảm 50% tất cả dịch vụ.